Положення про структурний підрозділ

 

УКРАЇНА

 ШАРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 від  19 лютого 2018 р.                м.Шаргород                       № 45

 

Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку та житлово-комунального господарства

Шаргородської  районної державної адміністрації  Вінницької області

        Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2012 року №1370 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.11.2012 року №587  « Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій». 

  1. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку та житлово-комунального господарства  Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області, що додається. 
  1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 16 травня 2016 року №105 «Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку та житлово-комунального господарства Шаргородської районної державної адміністрації». 
  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Гавліцького М.Й.

 

                                                    Голова районної  державної адміністрації                                                      К. КЕДИК

           

  

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова  районної

державної адміністрації

 

                                                                            ___________ К.Кедик

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку та

 житлово-комунального господарства

Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області

           1.Відділ економічного розвитку та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою відповідної місцевої держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові відповідної місцевої держадміністрації, Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації. 

          2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства регіонального розвитку,будівництв і житлово-комунального господарства, Міністерства інфраструктури України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації ¸ розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій,  наказами директора  Департаменту  міжнародного співробітництва та економічного розвитку, Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, а також цим Положенням. 

  1. Основними завданнями відділу є :

-  організація  виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та   контроль за їх реалізацією;

 -  забезпечення  у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 -  розроблення проекту  програми соціально-економічного та культурного розвитку району;

-  внесення  пропозицій  щодо проекту відповідного районного бюджету;

 -  розроблення проектів  розпоряджень голови районної  держадміністрації;

 -   участь у підготовці звітів голови місцевої  держадміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради;

 -  підготовка  самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних  та аналітичних  матеріалів для подання голові райдержадміністрації;

 -  забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 - розгляд , в установленому законодавством порядку, звернень громадян;

 - опрацювання  запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 -  забезпечення  доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 - контроль  органів  місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих  законом повноважень органів виконавчої влади;

 - забезпечення , у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

В розвитку реального сектору економіки, завдання відділу спрямовані на:

 - забезпечення реалізації  державної політики, розвитку промисловості,  у тому числі інвестиційної та інноваційної,  у паливно-енергетичному комплексі, галузях, транспорту і зв'язку та у сфері енергозбереження;

 - реалізацію державної регуляторної  політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

- формування  і проведення державної регіональної політики;

 - проведення  разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

- забезпечення  реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування та  побутових послуг;

- здійснення структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

 - забезпечення  реалізації державної цінової політики;

 - забезпечення реалізації державної політики енергоефективності;

- забезпечення  реалізації державної політики у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом;

-  реалізацію  державної регуляторної політики у сфері житлово-комунального господарства, організацію  і здійснення заходів щодо його реформування;

- розроблення пропозицій  щодо   державних   цільових   програм розвитку     паливно-енергетичного комплексу,  транспорту і зв'язку та енергозбереження;

- проведення  аналізу стану   житлово-комунального  господарства  району  та підготовку  пропозицій   до   проекту   місцевого   бюджету   щодо
фінансування районних    програм   розвитку   житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів;

      - організацію виконання   державних   програм,   розроблення  і реалізацію   місцевих   програм   у   сфері   житлово-комунального господарства,  подання  пропозицій  до  проектів  місцевих програм соціально-економічного  розвитку  району  щодо  поліпшення   рівня комунального  обслуговування  населення  та  благоустрою населених пунктів,    охорони    навколишнього    природного     середовища, енергозбереження,   стану   безпеки,  умов  праці  та  виробничого
середовища;

 - координацію діяльності  відповідних  структурних  підрозділів органів виконавчої влади,  а також роботи підприємств,  установ та організацій житлово-комунального господарства;

 - сприяння  органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань організації      обслуговування      населення      підприємствами житлово-комунального     господарства,     організаційно-методичне забезпечення їх діяльності. 

  1. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

 1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань; 

2) виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки його програм; 

 3) бере участь у розробленні проектів регіональних програм та їх реалізації; 

4) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району та подає їх на розгляд відповідної районної держадміністрації; 

5) виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні  функції; 

6) організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково-ярмаркових заходах; 

7) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розроблені пропозиції щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту; 

8) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає до відповідної місцевої держадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери; 

 9) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету, за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету;

10) координує    роботу    житлово-комунальних    підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

11) забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  додержання вимог нормативно-правових   актів    з    питань    житлово-комунального господарства;

12) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

            - удосконалення  структури      управління      та      розвитку житлово-комунального господарства району;

            - фінансування капітального ремонту та  реконструкції  житлових будинків,   регіональних   програм  розвитку  житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

            - розвитку підприємництва   та   конкуренції,   демонополізації житлово-комунального     господарства    та    формування    ринку житлово-комунальних послуг;

            - доцільності передачі   в   управління,  оренду  або  концесію цілісних майнових  комплексів  житлово-комунального  господарства, приватизації    підприємств,    які    задовольняють   потреби   у житлово-комунальних послугах більш як двох  територіальних  громад району та мають важливе соціальне значення;

            - удосконалення управління  майном  підприємств,   установ   та організацій житлово-комунального господарства;

            - удосконалення системи     соціального    захисту    населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування; 

13) забезпечує    згідно    із   законодавством   реформування житлово-комунального господарства району, відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

14) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства,  а також  дебіторсько-кредиторської  заборгованості  підприємств,  що надають житлово-комунальні послуги;

15) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої  роботи  житлово-комунального  господарства району  в  осінньо-зимовий  період,  а  також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф;  

16)  здійснює  відповідно   до   законодавства   контроль   за додержанням  правил  комунального  обслуговування  та благоустрою, станом  експлуатації  та  утримання  житлового  фонду  і  об'єктів комунального господарства;

 17) вживає  заходів  до  поліпшення  роботи   підприємств   з енергозбереження   і   оснащення   об'єктів   житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку  та регулювання  споживання  води  і  теплової  енергії  відповідно до завдань державних та регіональних програм;

18) сприяє   реалізації   інвестиційної   політики   у  сфері будівництва,  реконструкції  і   капітального   ремонту   об'єктів житлово-комунального   господарства,   здійснює   контроль  за  їх будівництвом у межах своєї компетенції;

19) бере  участь  у  реалізації  державної  політики  у сфері  санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і   технологічного   стану   систем   тепло-,   водопостачання  та водовідведення,   запобігання   підтопленню   населених   пунктів, ліквідації його наслідків;

 20) сприяє  формуванню  та  розвиткові  комунальної  служби у сільській місцевості;

21) розглядає   в   установленому   порядку   у  межах  своєї компетенції    звернення    громадян,   підприємств,   установ   і організацій,   здійснює  прийом  громадян  та  вживає  відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

22) інформує  населення  через  засоби масової інформації про програми розвитку комунального господарства району, організовує їх громадське обговорення;

23) приймає участь у проведенні  конкурсу  з  визначення перевізників пасажирів на приміських автобусних маршрутах  загального  користування,  що  не виходять за межі території району;

24) сприяє розвитку регіонального ринку  транспортних  послуг, координації  роботи  окремих видів транспорту,  оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

25) виконує  інші  функції  згідно  з  покладеними  на  нього основними завданнями.

5.Відділ  має право:

          1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

         2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

          3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 

6.Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації  згідно із законодавством про державну службу, за  погодженням  з Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку   та  Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури  Вінницької облдержадміністрації в установленому законодавством  порядку.

         На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам встановленим Законом України «Про державну службу».

 8.Начальник відділу :

 1) затверджує функціональні  обов'язки  працівників  відділу  та визначає ступінь їх відповідальності; 

2) подає на   розгляд  голови  райдержадміністрації  штатний розпис відділу.

3) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

4) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про структурний підрозділ;

5) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

6) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;

8) звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

9) може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

11) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

12) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

15) подає керівнику державної служби районної державної адміністрації  пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

17) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9.Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.

 

Пошук по сайту

Анонси подій

Архів новин

Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Шаргородська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Шаргородської райдержадміністрації.